Eelkool 2020/2021

On käimas registreerimine Moosimaja huvikooli eelkooli tundidesse Laulasmaa Lastehoius hooajaks 2020/2021. Tunnid toimuvad 1 kord nädalas 9.30-12.00.

Eelkooli on oodatud kõik lapsed, kellel lasteaias käia veel 1 või 2 aastat.

Meie huvikoolis käib õppetöö üldõpetuse põhimõttel, kus omavahel on lõimitud nii eesti keele, matemaatika kui loodusainete osad. Samuti kasutatakse käelise tegevuse ja muusika elemente tundide mitmekesistamise eesmärgil. Igas tunnis on peenmotoorika ja/või loogika arendamisele suunatud osa. Meile on väljastatud Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt koolitusluba ning kinnitatud eekooli jaoks õppekava käskkirjaga nr 6.05.2019 nr 1.1-3/19/101. (Annab võimaluse ka taotleda koolituskuludelt tulumaksu tagastust!)

Tunde viivad läbi koolikogemusega klassiõpetajad. Tunnid toimuvad 1 kord nädalas 9.30-12.00.
Õppetöös kasutatakse oma õpetajate koostatud materjale ning vahendeid.

(Laulasmaa lasteaia lastel võimalik transport eelkoolist tagasi lasteaeda.)
Huvi korral kirjuta mari@laulasmaalastehoid.ee või helista 56247556

Koha broneerimiseks esitab eelkool kogu aasta materjalide tasu eest arve 30.- Seda ei tagastata kohast loobumisel!

Eelkool alustab septembril ning kuutasu on 45.-